Om Johanna Höijd - Kiropraktor

Johanna har arbetat som kiropraktor i Stockholm sen hon gick ut Skandinaviska Kiropraktorhögskolan 2016. Med ett stort intresse och starkt engagemang träffar Johanna både patienter med arbetsrelaterade besvär och patienter med idrottsskador, såväl motionärer som elitidrottare. Inte sällan är det aktiva alpina skidåkare som tar hjälp av Johannas grenspecifika kunskaper.

Hon har själv en elitsatsning inom alpin skidåkning bakom sig och gick på skidgymnasium (RIG) i Järpen/Åre. Där väcktes intresset för prestationsutveckling, rehabilitering och idrottsmedicin. Johanna har också gått Svenska basketboll förbundets fysioutbildning och arbetar idag löpande med basketlandslaget med både prestationsutveckling och rehabilitering.

”Jag har ett stort intresse för idrottsmedicin och jag arbetar mycket med träning och specifika övningar som en väsentlig del i rehabiliteringen. Både vid behandling av muskel- och ledbesvär och när jag hjälper motionärer och elitaktiva med prestationshöjande träning. Smärta kan bero på många olika faktorer och utifrån patientens behov och förutsättningar vill jag öka patientens förståelse för deras besvär och tillsammans med patienten utföra den behandling samt den träning och övriga åtgärder som kommer leda dem till ett förbättrad tillstånd”.

Johanna lever verkligen som hon lär och är själv mycket aktiv med träning och åker självklart gärna så mycket alpin skidåkning som hon hinner.

Här kan du läsa mer om vad en kiropraktor gör >>