Ergonomi arbetsplats

Förebygg onödiga besvär hos personalen, beställ en arbetsplatsanalys!

Med en bra ergonomi på arbetsplatsen minimeras den skadliga belastningen och många arbetsrelaterade besvär kan förebyggas och ibland helt undvikas.

Under våra arbetsplatsanalyser gör vi en individuell bedömning av varje arbetsplats ur ett ergonomiskt perspektiv. Vi utgår från arbetsuppgift, arbetsplatsens nuvarande utformning och de anställdas eventuella besvär. På plats gör vi de justeringar som vi anser möjliga och nödvändiga för en bättre ergonomi.

Stor vikt läggs vid att uppmärksamma personalen på eventuella riskfaktorer samt att arbeta för en positiv beteendeförändring. Övrig rådgivning sker vid behov.

Ofta inleder vi med en föreläsning innan vi träffar varje enskild anställd. Utifrån era önskemål skriver vi en rapport över resultat och förslag till åtgärder.

Läs mer om att bli företagskund för bättre ergonomi på er arbetsplats »

Hur ska man sitta vid datorn på kontoret? Fem goda råd från Fysioterapeut Åsa Bocké »

Kontakta oss »

Ergonomi arbetsplats