Föreläsningar

I över femton år har vi föreläst för och utbildat privatpersoner, idrottsföreningar och företag. Vi hjälper dig till rätt kunskap inom en rad områden, från arbetsplatsergonomi till avancerad träningslära, fysiologi och anatomi.

Stockholms RehabKliniks föreläsningar