Rörelseanalys – 1080 Movement Assessment Profile

Rörelseanalys 1080 är en funktionsanalys som ger dig en bättre helhetsbild över hur din rörelseförmåga, balans och stabilitet fungerar när du är i rörelse!

Rörelseanalys 1080 är ett testinstrument för analys av en individs funktionella rörelsemönster. En funktionsanalys. Med hjälp av 1080-systemet testas din balans, stabilitet och rörlighet tredimensionellt och en profil av just ditt unika rörelsemönster erhålls.

Med en rörelseanalys / funktionsanalys kan dold potential, förmåga att optimera prestation liksom begränsningar i rörlighet och stabilitet på ett unikt sätt presenteras för att därefter skräddarsy ett personligt tränings- eller rehabiliteringsprogram. En 1080-rörelseanalys ger både bättre hälsa och ökad prestationsförmåga!

Hos oss på Stockholms RehabKlinik SC är det Åsa Bocké (legitimerad fysioterapeut) som arbetar med 1080-analysen. Åsa har, förutom utbildning i 1080 och funktionell rörelseanalys, även en examen i OMT3 (Ortopedisk Manuell Terapi). Åsa skriver just nu sin masteruppsats i rörelseanalys med hjälp av 1080-systemet.

Här kan du läsa mer om Åsa Bocké >>
Här kan du läsa mer om OMT >>

Oavsett om du är en högpresterande idrottare eller bara vill träna rätt för att må bra kan 1080-analysen hjälpa dig mot dina mål. Rörelseanalysen och åtgärder anpassas efter varje individs unika förutsättningar, mål och krav på funktion och prestation.

Boka tid genom att ringa kliniken på 08-640 00 eller boka via vår webbokning här på hemsidan. Har du frågor om rörelseanalys och 1080 kan du mejla Åsa på asa@srkc.se.

Här kan du läsa mer om 1080-rörelseanalys »

Rörelseanalys 1080 - Stockholms RehabKlinik SC